Повратак ученика у школске клупе

Имајући у виду да је дошло до делимичног побољшања актуелне епидемиолошке ситуације, као и процене Кризног штаба, обавештавамо Вас о следећем:

Почевши од 19. априла 2021. године, настава се организује на начин како је то прописано стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години за основне и средње школе, од 11. августа 2020. године и Правилником о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-00-00027/4/2020-15 од 19.08.2020. године).

У оквиру организације непосредног образовно-васпитног рада, веома је важно да се континуирано прате и оцењују ученичка постигнућа на начин који неће додатно оптеретити ученике и наставнике.

У жељи да ученици успешно заврше школску годину потребно је да се настава и остали облици образовно-васпитног рада примењују и реализују у функцији остваривања прописаних исхода кроз одговарајуће садржаје и активности.

Потребно је водити рачуна и о пажљивом планирању усмених и писмених провера постигнућа, али и о томе да се оцењивање ученика врши и на основу процена о ангажовању и резултатима рада, а нарочито путем: излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, ућешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада – портфолија, у складу са правилником којим се уређује оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању.

Приликом оцењивања, такође, треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на садржајима и активностима који су кључни за остваривање исхода.

Први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја

Бранко Ружић

Јесењи распуст за све ученике у Србији

Обавештавамо Вас, да се у складу са мерама које је донео Кризни штаб за борбу против корона вируса, а због тренутне неповољне епидемиолошке ситуације ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД НЕЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ ДАНА 12. НОВЕМБРА (ЧЕТВРТАК) И 13. НОВЕМБРА (ПЕТАК) 2020. ГОДИНЕ.

О начину надокнаде пропуштеног васпитно-образовног рада, накнадно ћемо вас обавестити.

Среда – 11. новембар 2020. године је државни празник и као такав је планиран у важећем школском календару за 2020/21. годину.

ПРВО ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Медицинска школа „Драгиња Никшић” изабрана је у пилот пројекту полагања државне матуре која ће се од 27. до 30. октобра одржати у 101 средњој школи у Србији. Пилотирање ће бити организовано у 50 гимназија, 48 средњих стручних школа и три средње уметничке школе, а намењено је ученицима трећег разреда.

Пилотираће се само обавезни део испита, српски језик и математика, али ученици неће имати могућност да сами бирају „трећи“ предмет са Листе општеобразовних предмета (како ће бити на правој матури), већ ће полагати предмет који ће за потребе првог пилотирања унапред бити одређен за њихову школу.

Да подсетимо, према плану Министарства просвете, науке и технолошког развоја, матура се уводи у образовни систем 2022. године и представља важан корак ка квалитетнијем образовању. Један испит, исти за све ђаке, којим завршавају средњу школу, омогућиће објективну проверу њихових постигнућа, а тиме и објективну проверу квалитета образовања.

Брошуру о првом пилотирању државне матуре можете преузети на ОВОМ линку, а више информација можете добити на званичној страници Државне матуре Србије на веб адреси: https://matura.edu.rs/

Упутства за организовање и реализацију наставе у средњој школи, као и о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама

Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, на седници одржаној 11. августа 2020. године, донео Закључак о усвајању Стручног упутства за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021. години и Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Закључак 08 Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020. године), којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19.

Усвојена акта су основа за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2020. године.

Распоред дежурства наставника на матурским испитима

Српски језик и књижевност, среда 3. 6. 2020. године у 09.00 часова

Медицинска сестра – техничар (израда комбинованог теста знања), среда 10.6.2020. године у 9.30 часова

Фармацеутски и физиотерапеутски техничар (израда комбинованог теста знања), четвртак 11.6.2020. године у 9.30 часова

Распоред полагања матурских и завршних испита

  • Пријава матурских и завршних испита је 03.06.2020.(среда) у 08.30 часова код одељењских старешина;
  • Матурски испит – српски језик и књижевност (писмени) 03.06.2020.(среда) у 09.00 часова;
  • Комбиновани тест знања за образовни профил МСТ је 10.06.2020.(среда) у 09.30 часова;
  • Комбиновани тест знања за образовне профиле фармацеутски и физиотерапеутски техничар је 11.06.2020.(четвртак) у 09.30 часова;
  • Практични део матурског испита је од 04 – 09.06.2020. по утврђеном распореду за сваки образовни профил.

Седница Одељењских већа завршних разреда

Заказујем седницу Одељењских већа завршних разреда у уторак, 02.06.2020. са почетком у 12.00 часова (свечана сала)

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Анализа успеха и владања на крају школске 2019/2020. године;
  2. Разно.

Распоред одељења је на 15 минута: III-6, IV-1 дo IV-5

Директор школе
Маричић Ђуро

Протокол поступања школе – почетак рада установе у време трајања епидемије COVID-19

ПРОТОКОЛ ПОСТУПАЊА Медицинске школе „Драгиња Никшић” Сремска Митровица за почетак рада установе у оквиру новог режима рада, у време трајања епидемије COVID-19 можете преузети на ОВОМ линку.