Упис 2021/22

На основу објављеног Конкурса за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2021/2022. годину, Медицинска школа „Драгиња Никшић” Сремска Митровица вршиће упис ученика у следеће образовне профиле:

ШИФРА

НАЗИВ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

БРОЈ УЧЕНИКА

SMSM SC 3021S

ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ

30

SMSM SC 4014S

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

30

SMSM SC 4018S

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

30

SMSM SC 4013S

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТАХНИЧАР

60

SMSM SC 4016S

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

30