Распоред дежурства наставника на матурским испитима

Српски језик и књижевност, среда 3. 6. 2020. године у 09.00 часова

Медицинска сестра – техничар (израда комбинованог теста знања), среда 10.6.2020. године у 9.30 часова

Фармацеутски и физиотерапеутски техничар (израда комбинованог теста знања), четвртак 11.6.2020. године у 9.30 часова